افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان اصفهان (تصاویر)

افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ورزشگاه نقش جهان  چهارشنبه (۱۲ آبان) بصورت رسمی افتتاح شد.

 

 

افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان اصفهان

افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان اصفهان

مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/11/n3335467-5452182.jpg

افتتاحیه ورزشگاه نقش جهان اصفهان

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/11/01154359.jpg

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/11/مراسم افتتاح استادیوم نقش جهان- اصفهان.jpg

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/11/15_مراسم افتتاح استادیوم نقش جهان- اصفهان.jpg

مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/11/01154360.jpg

مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: