افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران و تصوایر چگونگی سفارش غذا و
تحویل دادن آن را در مجله مراحم مشاهده کنید.

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

رستورانی در تهران برای اولین بار در ایران راه اندازی شده است که به صورت دیجیتال و رباتیک است و
همه کارها توسط ربات انجام می شود.
این رستوران برای اولین بار است که در ایران افتتاح می شود و قبلا این چنین موردی در ایران مشاهده شده است.
پذیرایی و سرویس دهی به مشتریان در این رستوران به صورت رباتیک و دیجیتالی انجام می شود و حتی سفارش غذا نیز به
صورت دیجیتالی انجام می شود و بعد از سفارش غذا بدون هیچ گارسون و تحویل داری این غذا به دست مشتری می رسد.
در طراحی این رستوران شبکه رباتیک به کار برده است تا غذا توسط این شبکه به دست مشتریان برسد.
این نخستین بار است که این چنین غذاخوری و رستورانی در ایران راه اندازی می شود.

تصاویر رستوران دیجیتالی و رباتیک

فواید این رستوران خیلی بیشتر از رستوران های معمولی است و علاوه بر با کلاس تر و شیک تر بودن
این چنین رستوران ها ، درصد آلودگی کمتر می شود و راحتی مشتریان نیز بیشتر است و
گاهی صف طولانی برای سفارش غذا و تحویل آن بسته نمی شود و کمتر دردسر این چنینی دارد.
البته این سیستم به تازگی راه اندازی شده و فعلا فواید و مزایای ظاهر آن بیشتر دیده می شود و باید دید
که در آینده نیز راضایت مردم را جلب خواهد کرد یا نه؟

تصاویر رستوران رباتیک در تهران

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

افتتاح رستوران دیجیتالی در تهرانافتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

تصاویر سفارش و تحویل رباتیک غذاافتتاح رستوران رباتیک برای اولین بار در ایرانعکس های سفارش غذا به صورت دیجیتالی

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایرانمدل جدید شبکه تحویل غذای رباتیک در تهران

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

افتتاح رستوران دیجیتالی و رباتیک برای اولین بار در ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: