افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو

کریستیانو رونالدو فوق ستاره فوتبال جهان همچنان در حال درامد زایی است. رونالدو حالا دیر یکی از بزرگترین سرمایه داران جهان شده است

رونالدو یک فرودگاه اختصاصی برای خود ساخته است که هر هواپیمایی قصد فرود در آن را داشته باشد باید هزینه زیادی بپردازد.

کریستیانو رونالدو در قشنگ ترین و بهترین مکان بندر مادیرای پرتغال، فرودگاهی اختصاصی برای خود افتتاح کرده است.

رونالود به نیروی هوایی پرتغال و اداره کل خطوط هوایی این کشور اجازه داده که از این فرودگاه در هنگام اضطرار استفاده کنند و هر شرکت ماهانه مبلغ ۵۰ هزار یورو به حساب او واریز کنند.

از طرفی رونالدو از وکیل خود خواسته است که به شرط درآمدزا بودن، این فرودگاه را به روی سایر خطوط هوایی نیز باز کرده و اجازه بدهد خطوط هوایی معتبر جهان در آن نمایندگی داشته باشند.

فرودگاه مادیرا (کریستیانو رونالدو) با هزینه کریس ساخته شده و به مرحله بهره برداری و افتتاح رسیده است.

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو,فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

  فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو,فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

  فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو,فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

  فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

افتتاح فرودگاه شخصی کریستیانو رونالدو,فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,فرودگاه شخصی رونالدو

  فرودگاه مادیرا,فرودگاه اختصاصی رونالدو,

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: