افشاگری درباره اتاق خواب ترامپ و ملانیا

اتاق خواب ترامپ و ملانیا و ماجرای اتاق خواب جداگانه ترامپ و همسرش و افشاگری درباره اتاق خواب جدای ملانیا و ترامپ را در مجله مراحم بخوانید.

ماجرای اتاق خواب ترامپ و ملانیا

وب سایت ونیتی فیر در گزارشی به شخصیت های مشهور پرداخت و نوشت: چهره های معروف بسیار زیادی هستند که هم اکنون نیز در خانه هایشان در اتاق خواب های جدا می خوابند.

این وب سایت افزود: گزارش های موثقی وجود دارد که ملانیا و ترامپ حتی در شهر نیویورک نیز در اتاق خواب های جدا شب را به صبح می رساندند. حواشی زیادی در مورد ترامپ و همسرش و اینکه رابطه آنها چندان خوب نیست وجود دارد، اما منابع معتبری بیان کرده اند که این زوج پیش از این نیز در اتاق خواب های جدا زندگی می کردند.

افشاگری درباره اتاق خواب جدای ملانیا و ترامپ

افشاگری درباره اتاق خواب ترامپ و ملانیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: