افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس + تصاویر

افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس ، افطاری خوردن شاهزاده هری نوه ملکه انگلیس

افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس

 نوه ملکه انگلیس به کشور اسلامی سنگاپور سفر کرده بعد از دیدار با مسلمانان در مراسم افطار شرکت کرده و با روزه داران سرسفره افطار نشسته است.

شاهزاده هری پسر کوچک چارلز و نوه ملکه انگلیس در سفر به سنگاپور با مسلمانان دیدار و بر سر سفره افطار آنان حاضر شد. وی همچنین از یک باشگاه نمایش هنرهای رزمی دیدن کرد.

افطاری خوردن شاهزاده هری نوه ملکه انگلیس

افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس افطاری خوردن نوه ملکه انگلیس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: