اقدام جالب يك بیمارستان براي جذب کودکان +تصاویر

رفتن پیش دکتر می تواند برای کودکان ترسناک باشد،ولی در معماری این بیمارستان کار خلاقانه ای انجام شده است، تعدادی مجسمه از حیوانات غول پیکر ولی بامزه در اطراف ; گذاشته اند که می تواند کودکان را از فکر ترسناکشان فاصله دهد.معماری با نام Hondelatte Laporte سازنده این مجسمه ها و معمار اطراف این بیمارستان است.

http://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/PjaaHTYzXD.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/MGVQYEvww3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/ZVV05dgz02.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/7SWV8wYfZv.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/5Iuq8mOoPR.jpghttp://topnop.ir/uploads/201310/tpn7966/large/2XWEDMA70j.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: