اقدام عجیب شهرداری شهرستان کهنوج +عکس

اقدام عجیب شهرداری شهرستان کهنوج +عکس

اداره برق شهرستان کهنوج برق ساختمان شهرداری را به علت بدهی قطع کرده است و شهرداری نیز در اقدامی عجیب دو کامیون خاک جلوی درب ورودی اداره برق ریخته است!

شهرستان کهنوج واقع در استان کرمان است.

ریختن دو کامیون خاک جلوی اداره برق شهرستان کهنوج

شهرداری کهنوج , جلوی اداره برق,ریختن خاک جلوی اداره برق
شهرداری کهنوج , جلوی اداره برق,ریختن خاک جلوی اداره برق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: