اقدام عجیب صدا وسیما برای همایش رئیسی + عکس

اقدام عجیب صدا وسیما برای همایش رئیسی

صدا و سیما در اقدامی عجیب برای تجمع هواداران رئیسی تبلیغ گسترده ای انجام داد.

این کار صدا و سیما تامل برانگیز شده است.

این اتفاق عجیب در هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری نیفتاده است.

انتخاب نوشت: یک اتفاق قابل تامل دیگر؛ تلویزیون «همایش حامیان سید ابراهیم رئیسی» را زیر نویس می کند!

صدا و سیما به عنوان یک رسانه ملی نباید از هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهور حمایت کند ولی متاسفانه در اقدامی عجیب همایش ابراهیم رئیسی را برای مردم کشور زیرنویس کرد !

اقدام عجیب صدا وسیما برای همایش رئیسی

اقدام عجیب صدا وسیما برای همایش رئیسی

حمایت صدا و سیما از ابراهیم رئیسی

منبع: انتخاب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: