امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم + تصاویر

امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم + تصاویر

تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم برای کمک به آواربرداری پلاسکو

نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه در محل حادثه پلاسکو

 
فاجعه آتش‌سوزی و فرورختن ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو در مرکز تهران، سومین روز خود را پشت سر گذاشت.
 
نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه با به کارگیری تجهیزات و ادوات سنگین خود، یکی از مهمترین نقش‌ها در آواربرداری محل حادثه و کمک رسانی به نیروهای امدادی برای تجسس پیکر شهدای آتش نشان را بر عهده دارد.
 
 
تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه , تجهیزات و ادوات سنگین
تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه , تجهیزات و ادوات سنگین
 
 تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه , تجهیزات و ادوات سنگین
تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , امداد رسانی تجهیزات فوق سنگین قرارگاه خاتم , نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه , تجهیزات و ادوات سنگین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: