امیر غربت دستگیر شد +تصاویر

دستگیری امیر غربت لات معروف مشهد

مجله مراحم؛ شرور معروف به امیر غربت به اتهام شرب خمر، سرقت، ضرب و جرح، قدرت نمایی با شمشیر، چاقو، اسلحه، تبر و ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال، اخلال در نظم عمومی، تخریب و آتش‌سوزی روانه زندان شده است.

انتشار بدون پوشش تصاویر فرد شرور با دستور مقام قضایی جهت شناسایی او از سوی شکات احتمالی صادر شده است.

گرداندن شرور معروف منطقه مهر مادر مشهد در سطح شهر

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

گرداندن شرور معروف منطقه مهر مادر مشهد در سطح شهر

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

گرداندن شرور معروف منطقه مهر مادر مشهد در سطح شهر

امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر
امیر غربت,لات مشهد,گرداندن اراذل و اوباش در شهر,گرداندن شرور در شهر

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: