انعام بیل گیتس به پیشخدمت

انعام بیل گیتس به پیشخدمت

انعام بیل گیتس به پیشخدمت ماجرای جالبی از ثروتمند ترین مرد جهان است که در زیر میخوانید

بعد از خوردن غذا بیل گیتس ۵ دلار به عنوان انعام به پیش خدمت داد پیشخدمت ناراحت شد.
بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد
و سوال کرد :
چه اتفاقی افتاده؟
پیشخدمت : من متعجب شدم ..بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما ۵۰ دلار به من انعام داد در درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط ۵دلار انعام می دهید!
گیتس خندید و جواب معنا داری گفت:
او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.

انعام بیل گیتس به پیشخدمت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: