انواع ضد حال های خنده دار

 انواع ضد حال های خنده دار

 انواع ضد حال های خنده دار را در ادامه مجله مراحم مشاهده میکنید

سر کنکور دندون درد بگیری

 انواع ضد حال های خنده دار

دوس دختر یا پسرت یه چیز خنده دار بگه بعد وقتی می خوای بخندی آب دماغت بزنه بیرون

 انواع ضد حال های خنده دار

با دوست دخترت بری کافی شاپ بعد…. کیف پولت رو نیاورده باشی

 انواع ضد حال های خنده دار

تو خیابون دعوات شه بعد بخای لگد بزنی کفشت دراد بیوفته پوشت بوم

 انواع ضد حال های خنده دار

سر امتحان نگاه دست رفیقت کنی بعد بیای بیرون ببینی اون چیزی که خودت نوشتی درسته بوده و خطش زدی جواب برگه رفیقت رو نوشتی

 انواع ضد حال های خنده دار

سر کلاس استادی که هیچوقت حضور غیاب نمیکنه نری و اون روز که غایبی وایسه حضور
غیاب کنه

.

توی یه مجلسی بچه کوچولو فامیلتون با یه چوب هی محکم بزنه تو سرتون و کاری نتونی کنی

.

با نمره ۱۱.۹۹مشروط بشی

.

سر مراسم خواستگاری، همونجا، عروس خانوم بگه نه

.

درست شب امتحان بعد از مدتها به عروسی دعوت بشی

.

بعد از ۳ساعت چت کردن یادتون بیاد که با اینترنت ساعت هزار تومن وصل شده بودین

.

ماشینتون جلوی دره مدرسه دخترونه پنچر بشه و شما پنچر‌گیری بلد نباشید

.

شارژ عتبار واس موبایلت بخری ولی مصرف شده باشه

.

بعد از کلی کار و خستگی میری اینترنت می بینی یاهو و گوگل هم فیلتر شدن

.

بزرگترین ضد حال در حال حاضر فیلتر شدن سایت هاست

.

و یه ضدحال که واس خودم پیش اومد: یه شب دور و بر ساعت یک بعد از نیمه شب

داشتم تو خیابون قدم میزدم (با خودم خلوت کرده بودم) یه دفه دیدم

یکی به سرعت باد داره فرار میکنه ، پنج شیش نفرم با شمشیر دنبالش ، سریع رفتم

خونه کپه مرگمو گذاشتم ، گفتم این قرتی بازیها بما نیومده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: