اولین جراحی آب مروارید چشم اردک + تصاویر

اولین جراحی آب مروارید چشم اردک

عمل جراحی آب مروارید در کشور توسط پزشکان چشم پزشک بسیار و به وفور انجام شده است ، اما تاکنون این عمل روی حیوانات انجام نشده است.

برای نخستین بار در جهان چهارم خردادماه ۹۶ عمل جراحی کاتاراکت(آب مروارید) توسط بهنام غفارزاده، جراح و متخصص چشم تبریزی برروی چشم اردک ۹ساله انجام شد.

این اردک حدود ۹ سال سن داشته و در اثر ضربه به سرش بینایی یک چشم خود را از دست داده و دچار آب مروارید شده بود. گفتنی است عمل چشم حیوانات پیش از این در کشور ما سابقه‌ای نداشته است.

 اولین جراحی آب مروارید چشم اردک

اولین جراحی آب مروارید چشم اردک

اولین جراحی آب مروارید چشم اردکعکس های عمل چشم اردک اولین جراحی آب مروارید چشم اردکعمل چشم اولین جراحی آب مروارید چشم اردکعمل جراحی حیوناتاولین جراحی آب مروارید چشم اردکعمل جراحی چشماولین جراحی آب مروارید چشم اردک

عمل چشم حیوانات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: