اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

نخستین بانوی جنگلبان کردستان

کژال کریمی به عنوان نخستین بانوی جنگلبان کردستان دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته جنگل شناسی و اکولوژی جنگل بوده و هم اکنون کارشناس یک طرح توسعه و غنی سازی جنگل به مساحت ۷۰ هکتار در روستای احمدآباد شهرستان سروآباد است.

گشت زنی در دامن جنگل، برخورد با متخلفان و تخریب کنندگان جنگل و نظارت بر طرح های توسعه و غنی سازی جنگل از جمله کارهای روزانه وی است.

از ۲ میلیون و ۹۳۷ هزار هکتار مساحت استان کردستان، بیش از ۳۷۴ هزار هکتار آن را جنگل تشکیل می دهد.

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

 

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر

اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن
اولین دختر جنگلبان ایران در کردستان +تصاویر,کژال کریمی,جنگلبان زن,محیط بان زن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: