اولین عکس منتشر شده از فرد مسلح در مجلس + تصاویر

اولین عکس منتشر شده از فرد مسلح در مجلس

یکی از حمله کننده های تروریستی در ساختمان مجلس

تصویر منتشر شده از فرد مسلح در ساختمان اداری مجلس؛ تا کنون مشخص نشده این فرد از مهاجمان است یا از نیروهای امنیتی

اولین عکس منتشر شده از فرد مسلح در مجلس

اولین عکس منتشر شده از فرد مسلح

عکس گروگانگیر در ساختمان مجلس

عکس فرد مسلح تروریست در مجلس

اولین عکس منتشر شده از فرد مسلح

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: