اولین پیامبری که با زن بیوه ازدواج کرد !

اولین پیامبری که با زن بیوه ازدواج کرد !
اولین پیامبری که با زن بیوه ازدواج کرد !

 

براساس دستور خداوند, حضرت داود (ع) اولین پیامبری بود که با یک زن بیوه ازدواج کرد.

حضرت داود (ع) اولین کسی که با زنی بیوه ازدواج کرد

برخی از سنت ها از ابتدای خلقت انسان به غلط در میان مردم رواج داشت که پیامبران به امر خدا این رفتارها را از میان برمی داشتند.

از عصر حضرت آدم(ع) تا زمان حضرت داود (ع) بین مردم سنت شده بود که اگر زنی همسرش کشته می شد یا می مرد، بلاتکلیف می ماند و حق نداشت با کسی ازدواج کند.

خداوند به داود (ع) وحی کرد این سنت را بشکن و به مردم بگو ازدواج با زنان بیوه جایز است.

پس از این دستور الهی داود(ع) نخستین فردی بود که به سنت شکنی اقدام نمود و با زنی که همسرش کشته شده بود، پس از به سر آمدن عده آن زن، با او ازدواج کرد.

چون داود(ع) به عنوان نخستین نفر این کار را انجام داد. عده ای از مردم بهانه گیر، از کار داود (ع)رنجیده خاطر شدند و در این رابطه به شایعه پراکنی پرداختند و بعضی نسبت های ناروا را به ساحت مقدس داود(ع) دادند که در تورات آمده و به راستی شرم آور و نابخردانه است.

برخی از خصلت های داود نبی(ع) عبارت است از:

۱_صبر و مقاومت
 ۲_مقام عبودیت و بندگی

۳_قوت و قدرت معنوی و جسمی
۴_بازگشت و رجوع مداوم به خدا و رابطه تنگاتنگ با خدا

۵_کوهها در تسخیر او بودند و با او صبح و شام تسبیح خدا می گفتند
۶_پرندگان در تسبیح خدا با او هم آواز می شدند

۷_داشتن حکومت استوار و مقتدرانه
۸_علم و دانش بسیار
۹_منطقی گویا و بیانی لطیف و شیوا

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: