اکران مردمی فیلم اروند با حضور هنرمندان + تصاویر

چهره طناز طباطبایی در اکران مردمی فیلم ارونداکران مردمی فیلم اروند با حضور هنرمندان در پردیس کوروش

 

مجله مراحم : شب گذشته اکران مردمی فیلم اروند در پردیس کوروش برگزار شد.

بازیگران و هنرمندان در اکران مردمی فیلم اروند حاضر شدند.

اکران مردمی فیلم اروند شب گذشته در پردیس کوروش برگزار شد و بازیگران و هنرمندان کشورمان در این اکران حاضر شدند.

طناز طباطبایی, سعید آقاخانی, مهرداد صدیقیان از جمله هنرمندانی بودند که در این اکران حضور داشتند.

 

ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش

ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند
ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند

 

چهره طناز طباطبایی در پردیس کوروش

ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند
ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند

 

طناز طباطبایی در اکران فیلم اروند

ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند
ظاهر طناز طباطبایی در پردیس کوروش , اکران مردمی فیلم اروند

 

بازیگران و هنرمندان کشورمان شب گذشته در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش حاضر شدند.

اکران مردمی فیلم اروند شب گذشته در پردیس کوروش برگزار شد و بازیگران و هنرمندان کشورمان در این اکران حاضر شدند.

 

بازیگران و هنرمندان در اکران اروند , اکران مردمی فیلم اروند
بازیگران و هنرمندان در اکران اروند , اکران مردمی فیلم اروند

 

سلفی سعید آقاخانی و حسین سلیمانی

بازیگران و هنرمندان در اکران اروند , اکران مردمی فیلم اروند
بازیگران و هنرمندان در اکران اروند , اکران مردمی فیلم اروند

 

چهره مهرداد صدیقیان در پردیس کوروش

چهره مهرداد صدیقیان در پردیس کوروش
چهره مهرداد صدیقیان در پردیس کوروش

 

صحبت های طناز طباطبایی و مهرداد صدیقیان

صحبت های طناز طباطبایی و مهرداد صدیقیان
صحبت های طناز طباطبایی و مهرداد صدیقیان

 

حسین مهری در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش

حسین مهری در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش
حسین مهری در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش

 

علی شادمان که با فیلم میم مثل مادر به شهرت رسید

علی شادمان که با فیلم میم مثل مادر به شهرت رسید
علی شادمان که با فیلم میم مثل مادر به شهرت رسید

ملانی در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش

ملانی در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش
ملانی در اکران فیلم اروند در پردیس کوروش
ملانی در کنار طناز طباطبایی و حسین سلیمانی در اکران فیلم اروند
ملانی در کنار طناز طباطبایی و حسین سلیمانی در اکران فیلم اروند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: