اگر در زندگیتان گره ای به وجود امد

 

اگر در زندگیتان گره ای به وجود امد زمین و زمان را سرزنش نکنید

تنها فراموش مکن این حقیقتی است:

بارانی باید باشد٬ تا که رنگین کمانی برآید

و لیموهایی ترش باید باشد ، تا که شربتی گوارا فراهم شود

و گاه روزهایی در زحمت باید باشد،

تا که از ما، انسان هایی تواناتر بسازد؛

 

اگر در زندگیتان گره ای به وجود امد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: