اگه میتونی اینارو چندبار سریع بگو

۵ بار بگو:
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود!

۳ بار بگو:
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

این جمله را ۳ بار هم بگویید هنر کرده‌اید:
چه ژست زشتی

۳ بار تکرار کن:
دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

۵ بار سریع بگو:
سه دزد رفتن به بز دزدی یه دزد یه بز دزدید یه دزد دو بز دزدید

۳ بار بگو:
سه سیر سرشیر سه شیشه شیر!

۳ مرتبه تکرار کن:
لیره رو لوله لوله رو لیره

۵ بار تکرار کن:
ششلیک شنسل شنسل ششلیک

۳ بار پشت سر هم بگو:
سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

۵ بار تکرار کن:
کانال کولر تالار تونل

۵ بار بگو:
قوری گل قرمزی

۵ بار سریع بگو:
افسر ارشد ارتش اتریش

۷ بار بگو:
شُست، سِشوار کرد

۵ بار تکرار کن:
شیخ شمس علی در شمس آباد

۳ بار سریع بگو:
۶ سیخ جیگر سیخی ۶ هزار

۳ مرتبه سریع بگو:
تاجر تو چه تجارت می‌کنی، تو را چه که چه تجارت می‌کنم؟

۷ بار سریع بگو:
لورل روی ریل راه می‌رفت

سریع و پشت سر هم بگو:
کارل و لرل کار‌ها رو رله کردن

۵ بار سریع بگو:
دزدی دزدید ز بز دزدی بزی، عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی

۳ بار سریع بگو:
ششلیک شنسل، شنسل ششلیک

سریع ۳ بار بگو:
کوکتل کتلت، کتلت کوکتل

۷ بار سریع بگو:
رالی لاری

۵ بار بگو:
سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت

۶ بار تکرار کن:
منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه!

پشت سر هم ۵ بار بگو:
ریله رو روله روله رو ریله

۳ بار تکرار کن:
انگور انبه ازگیل اورانگوتان

۵ بار بگو:
سه سیخ سوشی، سیخی شیش هزار

سریع ۵ بار بگو:
زیرۀ ریزه می‌زه از زیر میز می‌ریزه

زود، تند، سریع ۳ بار بگو:
غولا رو با قند گول می‌زنیم

۷ بار بگو:
ریش شیری سیبیل شیری، سیبیل شیری ریش شیری

۳ بار سریع بگو:
این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

۵ بار تکرار کن:
به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است.

در پایان امیدواریم کسی لکنت زبان نگرفته یا حرف زدن معمول خودش را فراموش نکرده باشد! (خنده زیاد)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: