اگه میتونی چند بار اینارو تکرار کن

tgplq3tuo4dvmyznngd6

 

۷ بار بگو: سه کیسه سیر . سه شیشه شیر 

 

 

۵ بار بگو :
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود !

 

۳ بار بگو :
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

 

۵ بار بگو :
لای رولت رنده ی لیمو رفته

 

این جمله رو اگه ۲ بار هم بتونی بگی هنر کردی ! :
چه ژست زشتی

 

۳ بار تکرار کن :
دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده

 

۵ بار سریع بگو :
سه دزد رفتن به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید

 

۳ بار بگو :
سه سیر سرشیر سه شیشه شیر!

 

۳ مرتبه تکرار کن :
لیره رو لوله لوله رو لیره

 

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
ششلیک شنسل شنسل ششلیک

 

۳ بار پشت سر هم بگو :
سپر عقب ماشین جلویی زد به سپر جلو ماشین عقبی

 

این جمله رو ۵ بار تکرار کن :
کانال کولر تالار تونل

 

جمله سخت زیر رو ۵ بار تکرار کن
قوری گل قرمزی

 

۵ بار سریع بگو :
افسر ارشد ارتش اتریش

 

۵ بار بگو :
اگزیستانسیالیسم !

 

۷ بار بگو :
شست ، سشوار کرد

 

پنج بار تکرار کن :
شیخ شمس علی در شمس آباد

 

سه بار سریع بگو :
۶ سیخ جیگر سیخی ۶ هزار

 

۳ مرتبه سریع بگو :
تاجر تو چه تجارت می کنی ، تو را چه که چه تجارت می کنم؟

 

هقت بار سریع بگو :
لورل روی ریل راه میرفت

 

سه بار تکرار جمله سخت :
دختر خر ما تو دخل و خرج خیط کاشته بود

 

سریع و پشت سر هم چند بار بگو :
کارل و لرل کارها رو رله کردن

 

۵ بار سریع بگو :
دزدی دزدید ز بز دزدی بزی عجب دزدی که دزدید ز بز دزدی بزی

 

۵ بار تکرار کن :
سه دزد رفتن به بز دزدی یه دزد یه بز دزدید یه دزد دو بز دزدید

 

۳ بار سریع بگو :
ششلیک شنسل ، شنسل ششلیک

 

۷ بار بگو سریع :
دستِ راستِ ماستِ سُسه

 

سریع ۳ بار بگو :
کوکتل کتلت ، کتلت کوکتل

 
 

هفت بار سریع بگو :
رالی لاری

 

به لنکنت زبون نیوفتی ! ۵ بار بگو :
سمسار تو سمساریش پوست سوسمار داشت

 

حالا جمله زیر رو تکرار کن چند بار :
منوچهر با یه بقچه پر تربچه، توی باغچه، خورد پیازچه!

 

پشت سر هم ۵ بار بگو :
ریله رو روله روله رو ریله

 

جمله زیر رو ۳ بار تکرار کن :
انگور انبه ازگیل اورانگوتان

 
 

سین و شینت نزنه ایشالا ۵ بار بگو :
سه سیخ سوشی ، سیخی شیش هزار

 

سریع ۵ بار بگو :
زیرۀ ریزه میزه از زیر میز می ریزه

 
 

زود ، تند ، سریع ۳ بار بگو :
غولارو با قند گول می زنیم

 

۷ بار زود بگو :
ریش شیری سیبیل شیری ، سیبیل شیری ریش شیری

 
 

۳ بار سریع بگو :
این باد چه بد باد بدی بود که من باد به بد بادی این باد دگر باد ندیدم

 

۵ بار تکرار کن :
به نام وجودی که وجودم از وجود پر وجودش بوجود آمده است.

این جمله ترکی هست ، ۵ بار بگو :
” سانجلاندرانلاردانده ”

یعنی : این از اونها (میوه یا هر چیز دیگه ای) هست که اگه بخوریش دل درد میگیری.

و در آخر جمله انگلیسی زیر رو یه بار هم بتونی بگی قبوله !
Three witches watch three Swatch watches.Which witch watch which Swatch watch

یعنی : سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند

 

در پایان امیدواریم هیچکدومتون لکنت زبان نگرفته باشید !

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: