اگه يه نفر ازت پرسيد چقد دوسم داري؟

اگه يه نفر ازت پرسيد چقد دوسم داري ؟
نگو بي نهايت !
بگو اندازه اي که هستي.
 
اگه پرسيد تا کي دوسم داري ؟
نگو تا ابد !
بگو تا وقتي هستي.
 
اگه پرسيد چقد بهم اعتماد داري ؟
نگو اندازه چشام !
بگو به اندازه اي که بهم اطمينان ميدي.
تا بدونه …

تا وقتي با ارزشه که ،
به ارزشات احتــــــــــــــــرام بذاره…

 

دوستی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: