اینجا عمارت شاپوری است (تصاویر)

عمارت شاپوری از سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۵ توسط استاد ابوالقاسم مهندسی معمار معروف شیرازی بنا شده‌است و متعلق به عبدالصاحب شاپوری از تاجران بزرگ شیراز بوده‌است.
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: