اینکه غم دنیا به دلم هست مهم نیست

اینکه غم دنیا به دلم هست مهم نیست 

 

 http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/09/53667747249172454996.jpg

 

شعر عاشقانه

 

اینکه غم دنیا به دلم هست مهم نیست
دنیا شده یک کوچه بن بست مهم نیست

تا اینکه مرا خورد کند سنگ زمانه
با بخت بد من شده هم دست مهم نیست

در جام من آن جرعه کمیاب نباشد
تا دل شود از مزه ی آن مست مهم نیست

قلبی که به صدوصله زدن می تپد اکنون
از شدت این فاصله بشکست مهم نیست

از چشم حسودان و بخیلان بگریزم
یا طعمه این طایفه پست مهم نیست

تنها تو مهمی که فقط با تو بمانم
غیر از تو اگر فاصله ای هست مهم نیست.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: