این دختر با کروکودیل کشتی میگیرد + تصاویر

 
این دختر ۲۴ ساله از کوچکی با حیوانات و مخصوصا کروکودیل و خانواده تمساح ها سرو کار داشته است و
هیچ ترسی از مواجه شدن با آنها ندارد.

 

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل  

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

کشتی دختر 24 ساله با کروکودیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: