این روزنامه ژاپنی را بعداز خواندن بکارید!!+ تصاویر

 
 
روزنامه ماینیچی ژاپن از این به بعد با کاغذ حاوی تخم گل وگیاه چاپ خواهد شد. بعد از خواندن می‌شود آن را کاشت. جوهرش هم تقویت‌کننده گیاه است.
 
 
روزنامه ماینیچی ژاپن
 
 
http://www.funnycool.ir/wp-content/uploads/2016/09/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.jpg
 
http://www.ana.ir/media/image/1395/06/21/636092058356287355.jpg
 
http://tasna.ir/wp-content/uploads/2016/09/post_id_2471947-tasna-131180636146204792-250x166.jpg
 
http://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1395/6/21/993490_712.gif
 
http://roozplus.com/files/fa/news/1395/6/22/6541_515.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: