این روزها گفتن دوستت دارم ساده است

عشق قدیم و جدید قدیما عصر جدید و قدیم محبت دوستی عاشق

این روزها گفتن دوستت دارم ! آنـقدر ساده است که می شود آن را از هر رهگذری شنید اما

فهمش یکی از سخت ترین کارِهای دنیاست

سخت است اما زیبا ! زیباستبرای اطمینانِ خاطر یک عمر زندگی تا بفهمی و بفهمانی …

هر دوره گردی “لیلی” نیست

هر رهگذری “مجنون ”

و تو شریک زندگی هرکسی نخواهی شد !

تا بفهمی و بفهمانی …

اگر کسی آمد و هم‌نشینت شد

در چشمانش باید ردِ آسمان، ردِ خدا باشد

و باید برایش از “من” گذشت تـا به “ما” رسید …

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: