این نقاشی را ناصرالدین شاه کشیده است

نقاشی اثر ناصرالدین شاه قاجار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: