این هم از بالا شهر تهران +عکس

انباشت پسماند در کوچه‌های شمال پایتخت

مشکل انباشت زباله در شهرها، تنها به شهرهای مقصد گردشگری اختصاص ندارد. در تهران نیز مشکل جمع آوری و انتقال زباله های شهری همچنان یکی از معضلات جامعه است.

انباشته شدن زباله ها کنار زباله دان در خیابان کامرانیه جنوبی

 

اشغال های کامرانیه,بی فرهنگی در بالای شهر تهران
اشغال های کامرانیه,بی فرهنگی در بالای شهر تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: