این هم از رمپ ویژه معلولین در ایران! (عکس)

گذاشتن درب برای عبور معلولین!

رمپ ویژه معلولین در ورودی نمایشگاه دستاوردهای معلولین!

 

 نمایشگاه دستاوردهای معلولین,عبور معلولین از روی درب خانه,رمپ ویژه معلولین
نمایشگاه دستاوردهای معلولین,عبور معلولین از روی درب خانه,رمپ ویژه معلولین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: