این کودک معصوم آینده خوبی خواهد داشت

 این کودک معصوم آینده خوبی خواهد داشت

 این کودک معصوم آینده خوبی خواهد داشت , کودک کار

 

البته اگر گرفتار اعتیاد نشود یا از دیدن خوشبختی و زندگی راحت هم‌سن و سالهایش در خیابان عقده ای نشود یا برای خرید نان لواش ۲۰۰ تومانی بی کیفیت ، ناتوان نشود یا برای خرج و مخارج زندگی ناچار به دزدی نشود یا برای جابجایی مواد مخدر مورد سوءاستفاده قرار نگیرد یا بعدها دخترمورد علاقه‌اش با یک بچه مایه‌دار ازدواج نکندو یا … آینده خوبی در انتظارش خواهد بود.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: