این ۵ زن هَووی یکدیگر هستند

این ۵ هوو با هم زندگی می کنند

بردی ویلیامز از اهالی شهر سالت لیک در ایالت یوتا است و دارای پنج همسر و۲۴ فرزند است!

این 5 هوو با هم زندگی می کنند

 

زندگی آرامبخش و رفاقت ۵ هَوو با یکدیگر

این خانواده عجیب که قبلا ً از پیروان کلیسای مورمون در آمریکا بوده اند، در اواسط دهه ۲۰۰۰ میلادی به تغییر مذهب روی آورده و هم اکنون فرزندان خانواده – که سنینی بین ۲ تا ۲۰ سال دارند – تحت آموزش های بودایی قرار گرفته اند.جالب اینکه دو تن از همسران بردی با یکدیگر دخترخاله هستند و همه آن ها حداقل به مدت ۱۴ سال است که با بردی زندگی می کنند.

هوو , پنج هوو , زندگی کردن با هوو , مردی با 5 زن , داشتن چند زن , خانواده عجیب ,این 5هوو با هم و در یک ساختمان زندگی می کنند!! +تصاویر

تمامی اعضای خانواده در دو ساختمان دو طبقه بزرگ شامل چند واحد و در محوطه ای مشترک ساکن هستند. هر پنج همسر آقای ویلیامز در تهیه غذا برای ۳۰ نفر اعضاء خانواده مشارکت دارند. آقای ویلیامز و همسرانش خود را خانواده ای “شاد، مستقل و مترقی” می خوانند.

هوو , پنج هوو , زندگی کردن با هوو , مردی با 5 زن , داشتن چند زن , خانواده عجیب ,این 5هوو با هم و در یک ساختمان زندگی می کنند!! +تصاویر

چندهمسری در واقع میراث اعتقادات  کلیسای مورمون ها در تاریخ آمریکا است. با این وجود این کلیسا رسما ً سنت چندهمسری را پس از پیوستن به دیگر ایالت های آمریکا در سال ۱۸۹۰ کنار گذاشت. چندهمسری با آداب مسیحیت پروتستان در آمریکا در تناقض است.

هوو , پنج هوو , زندگی کردن با هوو , مردی با 5 زن , داشتن چند زن , خانواده عجیب ,این 5هوو با هم و در یک ساختمان زندگی می کنند!! +تصاویر

چندهمسری در ایالت یوتا غیرقانونی است. به همین علت آقای ویلیامز و خانواده اش مجبور شدند پس از حاضر شدن در یک برنامه تلویزیونی در سال ۲۰۱۱ که منجر به تعقیب قضایی آن ها شد، به لاس وگاس در ایالت نوادا مهاجرت کنند!

هوو , پنج هوو , زندگی کردن با هوو , مردی با 5 زن , داشتن چند زن , خانواده عجیب ,این 5هوو با هم و در یک ساختمان زندگی می کنند!! +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: