ایوانکا گارد تشریفات سعودی ها را به هم ریخت + تصاویر

ایوانکا گارد تشریفات سعودی ها را به هم ریخت

نظم گارد تشریفات ملک سلمان به خاطر چشم چرانی سربازان سعودی به هم خورد.

دختر ترامپ و همسرش نظم “گارد تشریفات” در داخل کاخ الیمامه در شهر ریاض پایتخت عربستان را به هم ریخت.
عبور ایوانکا ترامپ به همراه جرد کوشنر همسرش از مقابل گارد تشریفات “الخویا” در کاخ الیمامه باعث شد تا نگاه عناصر گارد به آنها جلب شود و نظم و انضباط آنها بر هم بخورد.

این امر از چشم دوربین عکاس ها پنهان نماند و آنها نگاه دنباله دار عناصر گارد تشریفات را هنگام عبور ایوانکا ترامپ و همسرش از روی فرش تشریفات به ثبت رساندند.

این درحالی است که با وجود دستورات مسئولان ذیربط سعودی به گارد تشریفات برای حرکت نکردن یا نگاه به چپ یا راست در جریان استقبال از میهمانان، عبور ایوانکا و همسرش نگاه تعدادی از آنها را به خود جلب کرد و باعث به هم ریختگی نظم و انضباط آنها شد.

شمار عناصر گارد تشریفات الخویا در برخی از مراسم استقبال رسمی تا بیش از ۳۰۰ نفر می رسد که لباس ها و نشان های محلی را به تن دارند و بخشی از میراث فرهنگی سعودی به شمار می روند

تعقیب اندام ایوانکا توسط سعودی ها

 
ایوانکا

 سفرترامپ به عربستان

گارد تشریفات “الخویا” در کاخ الیمامه

ایوانکا

سفر ترامپ و دخترش به خاورمیانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: