ایوان نجف عجب صفایی دارد…

دیوانه ی آنم که وفایی دارد
آن یار که چشم دلربایی دارد

این ذکر مرا همیشه دیوانه کند
ایوان نجف عجب صفایی دارد

هر قلب به سینه قبله گاهی دارد
هر قبله برای خود خدایی دارد

اما ز درون کعبه فرمود خدا
ایوان نجف عجب صفایی دارد

حاجی به حرم، حال و هوایی دارد
در وقت طواف، ربنایی دارد

بر گرد حرم، مهدی زهرا گوید
ایوان نجف عجب صفایی دارد

ای کعبه به خود مبال از روی شرف
جایت بنشین که هرکه جایی دارد

الحق که ملائکه چنین می گویند
ایوان نجف عجب صفایی دارد

عشق من و تو چه ماجرایی دارد
این قصّه چه شاهی چه گدایی دارد

من بین صفا و مروه هم می گویم
ایوان نجف عجب صفایی دارد.

 

ایوان نجف عجب صفایی دارد.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: