ای دلبر من! ای قد و بالات… سه نقطه

ای دلبر من! ای قد و بالات…سه نقطه!

ای چهره ی تو در همه حالات…سه نقطه

لب بوق! و دهن بوق! و تمام سر و تن بوق!

اصلا چه بگویم که سراپات، سه نقطه

برخیز و میان همگان جلوه گری کن!

حال همه در حال تماشات…! سه نقطه!!! 

با دشمن خود یاری و با یار چو دشمن؛

ای آنکه تولا و تبرات سه نقطه… 

آخر به زری، یا ضرری، یا که به زوری؛

می گیرم از آن گوشه ی لبهات… سه نقطه! 

چشم من و گیسوی تو… نه! چادر تو خوب!

دست من و بازوی تو… نه!!! پات! سه نقطه…

“تا باد صبا پرده ز رخسار وی انداخت”

این بخش خطرناک شده! کات! سه نقطه! 

آخر چه بگویم که توان چاپ نمودن؟!

ای بر پدر کل ادارات سه نقطه…!

 

 

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/12/14/886573_166.gif

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: