ای که دستت میرسد کاری بکن…

مجله مراحم: اینجا در لابه‌لای خیابان‌های دود و دم گرفته فرشته‌های کوچکی زندگی‌ می‌کنند که پدرشان به جرم سرقت در زندان تحمل کیفر می‌کند و مادرشان هم اعتیاد را به بودن در کنار بچه هایش ترجیح داده و بعد از تولد دوقلوها فرار کرده است. خیرین برای اطلاع از نحوه کمک به این خانواده می توانند با شماره تلفن ۸۸۳۰۰۴۸۸ انجمن حمایت از زندانیان تماس بگیرند.

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315121451557_PhotoL.jpg

 

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120923985_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120922534_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120934609_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120923407_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120924811_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120926559_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120928275_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120927417_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120932409_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120941208_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120931645_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120933205_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120928977_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120937869_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/15/13950315120939289_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: