بادبان هایتان را باز کنید

بادبان هایتان را باز کنید

بادبان هایتان را باز کنید

➕➕ ما نمی توانیم باد, باران یا دیگر تغییرات آب و هوایی را تحت کنترل خود بگیریم.

اما می توانیم بادبان هایمان را در جهتی که می خواهیم بچرخانیم تا در مسیر مورد نظر خود حرکت کنیم.

“هرگز بیشتر از ده درصد از وقت خودتان را صرف فکر کردن به مشکل نکنید, همیشه حداقل نود درصد وقت خود را روی حل آن صرف کنید.”

برای کنترل فوری روی الگوهای ذهنی و عاطفی خودتان, باید ترکیبی از واقع بینی و خوش بینی داشته باشید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: