بارش برف در رشت (تصاویر)

بارش برف در رشت

بارش برف که از ۴۸ ساعت گذشته در ارتفاعات و جلگه آغاز شده همچنان ادامه دارد و شهر رشت در آخرین ماه پاییز سفید پوش شده است.

عکس های زیبا از بارش برف در رشت

بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
    بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره
بارش برف در رشت,هوای برفی,بارش برف,برف زیبا,هوای دو نفره

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: