بارندگی کم سابقه در اصفهان (تصاویر)

مجله مراحم: هوای استان اصفهان عصر دیروز دو شنبه دگرگون شد و ورزش باد شدید همراه با گرد و خاک، رعد و برق و بارش باران این منطقه را فراگرفت.
 
 
 
 
نا پایداری هوا وزش شدید باد و گرد و خاک همراه با رگبار، زندگی روزمره در شهر اصفهان را کاملا تحت شعاع قرار داد و توده های ابر آسمان را در بر گرفت و گرد و غبار میزان هماره با بارش باران وسعت دید را حتی در خیابانهای شهر بشدت کاهش داد.
 
 
 
 
بارش باران و رگبار که پس از وزش باد در این شهر آغاز شد مردم اصفهان را غافلگیر کرد و موجب خنکی قابل توجه دما شد.
 
 
 
 
 
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 
(تصاویر) بارندگی کم سابقه در اصفهان
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: