بازارچه قلعه رودخان بازارچه اسکمو فروش‌ها +عکس

بازارچه قلعه رودخان در جنگل های فومن و عکس بازارچه اسکمو فروش‌ها در قلعه رودخان شهر فومن را مشاهده میکنید.

بازارچه قلعه رودخان

بازارچه قلعه رودخان در شهر فومن یکی از بازارچه های زیبا در شمال کشور میباشد که چسبیده به قلعه رودخان بنای تاریخی این شهر است.

این بازارچه مشهور به بازارچه اسکموفروشها میباشد که جلوی درب قعله قرار دارد.

قلعه رودخان قلعه ای تاریخی در شهر فومن است که بر روی تپه جنگلی شهر فومن قرار دارد این قلعه مربوط به دوره سلجوقیان میباشد.

عکس قلعه رودخان

بازارچه قلعه رودخان,عکس قلعه رودخان

طبق نظریه باستان شناسان ایرانیان در زمان ساسانیان برای مقابله با حمله اعراب این قلعه را ساخته اند و در جنگی که میان ایران و عربها شکل گرفته بود یک پایگاه نظامی برای ایران محسوب میشد.

در بازارچه نزدیک به این قلعه سوغات و صنایع دستی توسط مردم بومی روستا به فروش میرسد.

بازارچه اسکموفروشها در قلعه رودخان

بازارچه قلعه رودخان,بازارچه اسکموفروشها در قلعه رودخان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: