بازسازی دزدیدن بنیتا کودک ۸ ماهه +تصاویر

بازسازی دزدیدن بنیتا کودک ۸ ماهه

بازسازی دزدیدن بنیتا کودک ۸ ماهه و بازسازی صحنه سرقت بنیتا کودک ۸ ماهه روز گذشته در محل حادثه با حضور پدر و مادر بنیتا و ساقین صورت گرفت. بازسازی با تدابیر امنیتی شدید برگزار شد تجمع گسترده مردم در صحنه حادثه باعث مختلف شدن کار پلیس شده بود.

پدر و مادر بنیتا که از وضعیت روحی نامناسبی برخوردار بودند با روانپزشک به محل حادثه آمده بودند.

بعد از این سارق شروع به بازسازی اقدامات خود کرد پدر بنیتا کنترل خود را از دست داد به با مشت به شیشه خودرو کوبید که باعث جراحت دست او شد.

همچنین ببینید: ماجرای قتل بنیتا کودک هشت ماهه در پاکدشت +تصاویر

تصاویر بازسازی صحنه سرقت بنیتا

 دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه    دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

دزدیدن بنیتا,بازسازی دزدیدن بنیتا کودک 8 ماهه

بازسازی دزدیدن بنیتا کودک ۸ ماهه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: