بازیگران در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد + تصاویر

بازیگران در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد + تصاویر

تینا پاکروان و حامد بهداد در اکران مردمی فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

مجله مراحم : اکران مردمی فیلم “نیمه شب اتفاق افتاد” شب گذشته در اریکه ایرانیان برگزار شد.

تینا پاکروان کارگردان فیلم و حامد بهداد و شقایق فراهانی به این اکران آمده بودند.

خلاصه داستان فیلم نیمه شب اتفاق افتاد :

داستان عشق های نامتعارف از عروسی تا عزاست.

 

تینا پاکروان و مادرش در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد
تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

حامد بهداد در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

حامد بهداد در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد
حامد بهداد در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

شقایق فراهانی و حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

شقایق فراهانی و حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد
شقایق فراهانی و حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق ا

 

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد
حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد
حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان
تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: