باز هم ریزش مترو تهران اینبار در مولوی +تصاویر

باز هم ریزش مترو تهران اینبار در مولوی +تصاویر

صبح امروز ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران باعث تخلیه خانه های مسکونی اطراف منطقه مولوی شد. به گفته شهروندخبرنگار ما تاکنون تلفات این حادثه مشخص نشده و آتش نشانی مشغول تخلیه آپارتمانهای اطراف هستند.

خط ۷ مترو باز هم حادثه آفرید/ تمامی منازل مسکونی تخلیه شدند!

 

ریزش کارگاه خط 7 مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط 7 تهران
ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط ۷ تهران

ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران

ریزش کارگاه خط 7 مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط 7 تهران
ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط ۷ تهران

 

ریزش کارگاه خط 7 مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط 7 تهران

ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط ۷ تهران

ریزش کارگاه خط 7 مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط 7 تهران
ریزش کارگاه خط ۷ مترو تهران,ریزش مترو در مولوی تهران,نشست زمین در مولوی تهران,نسشت زمین در مترو خط ۷ تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: