باز پاییز برای تو نبارم سخت است..

باز پاییز برای تو نبارم سخت است..

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/10/thumb_HM-201312033813725299761420902341.3941.jpg

باز پاییز برای تو نبارم سخت است
پای هر خاطره ات بغض نکارم سخت است

هر نفس درد بیاید برود، حرفی نیست
قاب عکست بشود دار و ندارم سخت است

با غزل زار زدم: بند به بندم همه تو
اینکه باور نکنی بی کس و کارم سخت است

مثل فرهاد شدن، عاقبت مجنونهاست
این حقیقت که نباشی تو کنارم سخت است

ای که چشمان تو آرامش بیگانه شدند
دل بریدن بشود قول و قرارم سخت است

من که یک عمر نگاهم به قدمهای تو بود
بعد ِ مرگم نزنی سر به مزارم سخت است

ای نفسگیر ترین حادثه ی فصل خزان
من به اسمت برسم، سخت نبارم … سخت است

پویا جمشیدی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: