باغچه های آویزان در پاساژهای آلمان

ساخت باغچه های سقفی در مراکز خرید آلمان

یک هنرمند انگلیسی به نام «ربه کا لوئیس لا» به واسطه چیدمان شهری جدیدی که در پاساژ های برلین انجام داده، به پیشواز بهار رفته و باغچه های عمودی، متشکل از شکوفه های رنگی را در مرکز خرید بیکینی برلین ساخته است.

برای ساخت هر باغچه ی آویزان از ۳۰ هزار شاخه گل در رنگ های متنوع استفاده شده است. در ادامه می توانید تصاویر این استقبال رنگی از بهار را مشاهده کنید.

باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان
باغچه های آویزان در آلمان,باغچه های مراکز خرید آلمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: