بالا رفتن از پله آدم را پیر میکند

خطرات بالا رفتن از پله

بالا رفتن از پله آدم را پیر میکند دانشمندان ثابت کردند بخشي از نظريه نسبيت انيشتين در مقياس هاي انساني نيز صحت دارد: هر چه ارتفاع شما بيشتر

باشد زودتر پير مي شويد.

به گزارش مهر، محققان يکي بخش هاي نظريه نسبيت انيشتين را در مقياس انساني به اثبات رساندند و نشان دادند هر چه

فاصله انسان از زمين بيشتر شود ، گذشت سريع زمان درباره انسان نيز صدق خواهد کرد. خطرات بالا رفتن از پله

اين به آن معني است که حتي اگر در طبقه آخر يک آسمانخراش زندگي کنيد نيز نسبت به زماني که در يک خانه روستايي

زندگي مي کنيد، سريعتر سالخورده خواهيد شد زيرا نيروي گرانش در ارتفاع ضعيف تر شده و زمان سريعتر مي گذرد. خطرات بالا رفتن از پله

اين کشف توسط دانشمندان آمريکايي صورت گرفته و نظريه اي که براي اولين بار توسط انيشتين مطرح شد را تاييد مي

کند. در اين نظريه آمده است زماني که ساعت ها از زمين فاصله بگيرند به دليلي ضعيف شدن نيروي گرانش سريعتر کار

مي کنند. با وجود اينکه اين ايده از سال ها پيش پذيرفته شده بود اکنون براي اولين بار امکان اندازه گيري آن با دقتي بالا

فراهم آمده است. خطرات بالا رفتن از پله

خطرات بالا رفتن از پله

بالا رفتن از پله آدم را پیر میکند

فيزيکدانان موسسه ملي استاندارد و تکنولوژي با استفاده از يک جفت از دقيق ترين ساعت هاي جهان به سادگي نشان

دادند حرکت ساده بالارفتن از پله ها مي تواند منجر به گذشت سريعتر زمان شود. بر اساس اين آزمايش ساده، در صورتي

که يکي از ساعتها تنها يک طبقه بالاتر از ساعت ديگري قرار بگيرد، سرعت حرکت آن مقداري به اندازه بخشي کوچک

از ثانيه بيشتر از ساعت پاييني خواهد بود. خطرات بالا رفتن از پله

بر اين اساس بالا رفتن از چند پله مي تواند ۹۰ ميلياردم يک ثانيه را از عمر ۷۹ ساله يک فرد کم کند. با رفتن به ارتفاع

سه متري از يک ساختمان نيز ۹۰۰ ميلياردم از ثاينه از عمر فرد با سرعت بيشتري سپري خواهد شد.

همچنين در صورتي که مجبور باشيد بقيه عمر خود را در آخرين طبقه از ساختمان ۱۰۲ طبقه اي و ۳۸۱ متري «امپاير

استيت» سپري کنيد ۱۰۴ ميليارديم از ثانيه را از دست خواهيد داد. خطرات بالا رفتن از پله

محققان براي اجراي اين آزمايش ها از ساعت هاي اتمي «منطق کوانتمي» که از دقت بسيار بالايي برخوردارند استفاده

کرده و ثابت کردند ارتفاع گرفتن باعث مي شود سرعت حرکت ساعتها به دليل کاهش فشار گرانشي افزايش پيدا کند.

با اين همه محققان موسسه ملي استاندارد و تکنولوژي تاييد کردند اين پديده که به تاخير زماني گرانشي شهرت دارد هيچ

تاثيري بر زندگي انسانها ندارد زيرا تفاوت در حرکت زمان به اندازه اي ناچيز است که انسانها توانايي احساس آن را

ندارند اما مي تواند در زمينه هاي علمي مانند ژئوفيزيک کاربردهاي اساسي داشته باشد.

عوارض بالا رفتن از پله

خطرات بالا رفتن از پله,آسیب های بالا رفتن از پله برای بدن,ضرر های بالا رفتن از پله,عوارض بالا رفتن های زیاد از پله چیست؟ عوارض پله نوردی زیادی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: