بامزه ترین سلفی ۲۰۱۷ را ببینید

بامزه ترین سلفی ۲۰۱۷ را ببینید

بامزه ترین سلفی | پسر جوانی که در حال عبور از جنگل بوده حیوان معروف به تنبل رو مشاهده میکند و تصمیم به سلفی گرفتن با او را میگیرد که هنگام سلفی گرفتن این حیوان هم ژست جالبی میگیرد که گویا از این سلفی خوشحال شده است.

بامزه ترین سلفی ۲۰۱۷

بامزه ترین سلفی,سلفی با تنبل خان
بامزه ترین سلفی,سلفی با تنبل خان

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: