بانجی جامپینگ یک ورزش جالب در ایران (تصاویر)

پرش بانجی یا بانجی جامپینگ ورزشی است با پیشینه ۷۰ ساله که در آن فرد توسط محافظ و طناب فنرداری از ارتفاعی بلند می‌ پرد.

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: