باک مغزتان را پر از سوخت کنید…

 books-and-brains-1

 

تو تلاش مى كنى كه هميشه باك اتومبيلت را پر از سوخت نگاه دارى.
آيا همينقدر تلاش مى كنى كه وجود خود را پر از افكار خوب و احساسات عالى نگاه دارى؟
فقط هنگامى مى توانى در زندگى ات در مسير دلخواه حركت كنى
كه سوخت مناسب و به اندازه كافى داشته باشی.
                                                                                                                                                                
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: