باک مغزتان را پر از سوخت کنید…

 books-and-brains-1

 

تو تلاش مى کنى که همیشه باک اتومبیلت را پر از سوخت نگاه دارى.
آیا همینقدر تلاش مى کنى که وجود خود را پر از افکار خوب و احساسات عالى نگاه دارى؟
فقط هنگامى مى توانى در زندگى ات در مسیر دلخواه حرکت کنى
که سوخت مناسب و به اندازه کافى داشته باشی.
                                                                                                                                                                
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: