باید چطور زنی داشته باشید؟

طنز باید چطور زنی داشته باشیم

طنز ازدواج

طنز  معیار های همسر آینده

باید زنی داشته باشید که قد آن از شما کوتاه تر باشد

باید زنی داشته باشید که وقتی باهاش رفتید بیرون به خاطر خوش تیپ بودنش ، کمیته یا همان گشت ارشاد به شما گیر ندهد

باید زنی داشته باشید وقتی روو داری کردید مهریه مهریه نکند

باید زنی داشته باشید که وقتی باهاش رفتید بیرون مردم نگویند ببین سیب سرخ افتاده دست چلاق

باید زنی داشته باشید که برای مادرتان مثل یک گارگر افغانی کار کند و مادرتان ذوق کند که پسره موفق دارد

باید زنی داشته باشید که وقتی شما میرید سرکار بشینه برای سلامتی شما دعا کند و آش نذری بدهد

باید زنی داشته باشید هر وقت از سرکار آمدید برای شما برقصد و روح شما و رفتگان شما را شاد کند

باید زنی داشته باشید که هر حرف مزخرفی که از دهان شما بیرون آمد بخندد و شما را بانمک ترین مرد دنیا بداند

باید زنی داشته باشید که با خیال راحت او را تنها بگذارید

باید زنی داشته باشید که شما را با کسی مقایسه نکند

باید زنی داشته باشید که سرگرمتان کند، شما را بخنداند، باعث فراموشی غصه شود

باید زنی داشته باشید که تو خیابون اگه چند تا پسر پشت سر شما بودند مانتوی تنگ حاج خانوم شیطان را شاد نکند

باید زنی داشته باشید که چشمش بدنبال داشته ها و نداشته های همسایه، فامیل و دوستان نباشد

باید زنی داشته باشید که فکر نکند شوهره شما است

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: