باید چطور زنی داشته باشید؟

طنز باید چطور زنی داشته باشیم

طنز ازدواج

طنز  معيار هاي همسر آينده

بايد زني داشته باشيد كه قد آن از شما كوتاه تر باشد

بايد زني داشته باشيد كه وقتي باهاش رفتيد بيرون به خاطر خوش تيپ بودنش ، كميته یا همان گشت ارشاد به شما گير ندهد

بايد زني داشته باشيد وقتي روو داري كرديد مهريه مهريه نكند

بايد زني داشته باشيد كه وقتي باهاش رفتيد بيرون مردم نگويند ببين سيب سرخ افتاده دست چلاق

بايد زني داشته باشيد كه براي مادرتان مثل يك گارگر افغاني كار كند و مادرتان ذوق كند كه پسره موفق دارد

بايد زني داشته باشيد كه وقتي شما ميريد سركار بشينه براي سلامتي شما دعا كند و آش نذري بدهد

بايد زني داشته باشيد هر وقت از سركار آمديد براي شما برقصد و روح شما و رفتگان شما را شاد كند

بايد زني داشته باشيد كه هر حرف مزخرفي كه از دهان شما بيرون آمد بخندد و شما را بانمك ترين مرد دنيا بداند

باید زنی داشته باشید که با خیال راحت او را تنها بگذارید

بايد زني داشته باشيد كه شما را با كسي مقايسه نكند

باید زنی داشته باشید که سرگرمتان کند، شما را بخنداند، باعث فراموشی غصه شود

بايد زني داشته باشيد كه تو خيابون اگه چند تا پسر پشت سر شما بودند مانتوي تنگ حاج خانوم شيطان را شاد نكند

باید زنی داشته باشید که چشمش بدنبال داشته ها و نداشته های همسایه، فامیل و دوستان نباشد

بايد زني داشته باشيد كه فكر نكند شوهره شما است

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: