با خودتان خوب تا کنید…

 

با خودتان خوب تا کنید

با خودتان که خوب تا نکنید

     روزگار شما را تا میکند  

می کند توی پاکت و می اندازد توی صندوق پستی ؛

به یک مقصد نامعلوم  

خودت به جان خودت بیوفت

خودت خودت را بساز  

                         خودت مواظب خودت باش

وگرنه دیگران به تو هر شکلی

که دلشان بخواهد  می‌دهند.

 

خودتان خودتان را شکل دهید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: